0
Tin tức

Hệ thống xử lý nước thải ngành dược phẩm

Nước thải ngành dược bao gồm:

  • Trong quá trình sản xuất thuốc chứa các thành phần khó xử lý như các chất hợp chất mạch vòng, các chất hoạt động bề mặt, thuốc thử, dung môi,… ức chế hoạt động của vi sinh vật.
  • Nước thải sản xuất vỏ nang: chứa hàm lượng dầu mỡ cao, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ vi sinh, và bơm.
  • Nước thải giặt, nước tắm rửa: sinh ra trong quá trình giặt quần áo, tắm rửa của công nhân…

Chúng tôi xin được giới thiệu tới quý khách hàng hệ thống xử lý nước thải ngành dược như sau:

Quy trình công nghệ xử lý nước thải ngành dược

Trong nước thải chưa nhiều chât β- lactams sinh ra trong quá trình sản xuất thuốc kháng sinh, và một số chất hoạt động bề mặt làm cản trở hoạt động của vi sinh, ngăn chặn quá trình hòa tan oxi trong nước…Vì vậy, nguồn nước thải này không thể xử lý trực tiếp bằng quá trình sinh học.
Nước thải từ hệ thống thoát nước được đi vào hố thu gom và được bổ sung thêm hợp chất oxi hóa mạnh, Fenton:  H2O2, FeSO4 để phá vỡ các hợp chất vòng, tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật ở các bể sau xử lý. Nước thải tiếp tục được đưa sang bể điều hòa: với hệ thống sục khí phía dưới để điều hòa lưu lượng, nồng độ chất ô nhiễm và điều chỉnh pH để tạo môi trường tối ưu cho vi sinh vât hoạt động.
Nước thải đi sang bể UASB, theo chiều từ dưới lên, qua lớp bùn vi sinh vật và phân hủy tạo thành hợp chất hữu cơ các mạch đơn giản, một phẩn chuyển thành khí biogas, tại đây hàm lượng COD giảm nhiều khoảng 60-70%.
Nước thải tiếp tục được đưa sang bể Arotank, với quá trình thổi khí đảm bảo môi trường vi sinh hoạt động phân hủy các hợp chất hữu cơ. Nồng độ vi sinh trong bể được đảm bảo bằng cách tuần hoàn bùn từ bể lắng II.
Sau khi ra khỏi bể arotank, chất rắn lơ lửng được  xử lý bằng bể lắng bậc II, một phần bùn sẽ được tách bỏ và một phần bùn được tuần hoàn lại bể arotank để đảm bảo nồng độ vi sinh.
Nước sau bể lắng được tràn sang bể chứa nước và được bơm vào hệ thống lọc áp lực để giảm chất rắn lơ lửng và độ đục trong nước thải. Cuối cùng, nước thải được khử trùng trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Viết bình luận